CABARAN PLURALITI DAN HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA - WAJ3106Kewujudan masyarakat majmuk yang mempunyai kepelbagaian dari segi cara hidup, adat, dan kepercayaan yang berlainan antara satu kaum dengan kaum yang lain tidak dinafikan mempunyai cabarannya yang tersendiri disebalik keharmonian masyarakat yang kita lihat pada masa sekarang ini. Proses mengasimilasikan pluraliti budaya seperti ini bukanlah sesuatu yang mudah. Hal ini demikian kerana, setiap aspek perbezaan antara kaum perlu diambil kira supaya tidak mengguris hati mana-mana pihak. 

Cabaran yang pertama dalam membentuk dan memelihara hubungan etnik di Malaysia adalah dari segi perpaduan. Perpaduan merupakan matlamat yang amat penting bagi semua negara yang merdeka. Hal ini kerana perpaduan adalah satu jaminan yang terpenting bagi keutuhan sesebuah negara dan pentadbirannya. Di Malaysia, masalah perpaduan berlaku disebabkan tiadanya persefahaman antara rakyat yang terdiri dari pelbagai bangsa (2000:288-289). Hal ini kerana, masyarakat yang pelbagai di Malaysia masih lagi berpegang teguh kepada peranan tradisional dan nilai-nilai yang terbatas dalam kalangan kaum itu sendiri. Dalam pada itu, dasar-dasar British pada zaman kolonial juga merupakan penyumbang kepada berlakunya masalah ini. Pada zaman penjajahan British, tidak ada satu pun dasar yang tegas untuk menyatukan masyarakat pelbagai kaum ini, bahkan British bertindak mengasingkan kaum-kaum ini mengikut jenis pekerjaan dan asas ekonomi yang berbeza. Tindakan British ini mengakibatkan timbul syak wasangka dan sikap curiga antara satu sama lain dalam kalangan orang Melayu, orang Cina dan orang India seterusnya mewujudkan jurang pemisah serta membantutkan proses perpaduan antara etnik-etnik ini.

Selain perpaduan, pembentukan jati diri bangsa juga merupakan satu daripada cabaran yang dihadapi dalam isu hubungan etnik di Malaysia. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, jati diri diertikan sebagai sifat atau ciri yang unik dan istimewa dari segi adat, bahasa, budaya dan agama yang menjadi teras dan lambang keperibadian sesuatu bangsa (2010:613) atau dalam bahasa mudahnya jati diri adalah identiti sesuatu bangsa. Dalam konteks ini, jati diri bangsa ini boleh kita terjemahkan sebagai jati diri bangsa Malaysia. Antara cabaran dalam memupuk dan membina jati diri bangsa Malaysia ini adalah berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Peristiwa ini telah mencerminkan bahawasanya rakyat Malaysia pada masa itu masih belum memiliki budaya atau jati diri nasional dalam diri mereka. Justeru, adalah menjadi cabaran buat semua untuk menyemai jati diri bangsa Malaysia dalam memelihara serta mengekalkan keharmonian hubungan etnik di Malaysia.

Cabaran seterusnya adalah wujudnya pemisahan petempatan yang dilakukan oleh British semasa zaman kolonial. Situasi ini dilihat amat tidak positif terhadap perkembagan pembentukan masyarakat majmuk di negara ini kerana situasi ini bukan sahaja mengehadkan interaksi pelbagai etnik malahan memperkuatkan lagi perasaan kekitaan dan etnisentrisme dalam kalangan sesuatu etnik. Perkara ini seterusnya akan membawa natijah yang lebih serius seperti menimbulkan prasangka, stereotaip serta mengekalkan kejahilan sesebuah etnik terhadap sebuah lagi etnik yang lain. Oleh yang demikian, perkara ini telah menjadi suatu cabaran besar dalam usaha mewujudkan hubungan etnik yang harmoni dalam usaha meraikan pluraliti budaya secara bersama.

Berikutnya, yang menjadi cabaran seterusnya adalah adanya pemisahan dalam sistem pendidikan. Seperti pengasingan petempatan juga, pemisahan dalam sistem pendidikan telah menyebabkan interaksi hanya berkisar dalam kalangan etnik yang sama sahaja. Sebagai contoh, orang Melayu pada waktu belajar di sekolah-sekolah pondok, orang Cina pula belajar di sekolah-sekolah Cina, manakala bagi orang india belajar di sekolah-sekolah Tamil (Ismail bin Said, 2012:16-17). Perkara ini jelas sekali menyekat integrasi antara kaum kerana kaum-kaum ini hanya hidup dalam kelompok masing-masing sahaja. Secara tidak langsung, situasi ini telah mewujudkan kesan sama seperti kesan pengasingan petempatan iaitu mewujudkan masyarakat yang berprasangka serta stereotaip terhadap kaum yang lain.

Dalam pada itu, kewujudan pengkhususan pekerjaan mengikut kaum oleh British juga merupakan satu daripada cabaran yang perlu kita hadapi. Pengkhususan ini wujud ekoran dari revolusi perindustrian yang berkembang dengan rancaknya sehingga memaksa British untuk mengambil buruh-buruh dari luar negara untuk mengusahakan perusahaan mereka. British telah menetapkan bahawa orang Cina berkerja di lombong-lombong bijih timah manakala orang India berkerja di ladang-ladang bagi mengusahakan tanaman getah untuk memenuhi keperluan industri automobil suatu ketika dahulu. Keadaan ini telah mengasingkan kaum-kaum imigran ini daripada hidup bergaul antara satu-sama lain. Hal ini telah mendatangkan keuntungan kepada pihak British kerana, dengan tidak bersatunya kaum-kaum ini, maka akan lebih mudah untuk British kekal menjajah Tanah Melayu. Hal ini begitu jelas sekali menggambarkan bahawa untuk memperoleh kedaulatan sesebuah negara itu, rakyat perlulah memainkan peranan selaras dengan prinsip negara bangsa. Bak kata pepatah, bersatu teguh bercerai roboh. Oleh yang demikian, perlulah untuk kita sentiasa bersatu padu untuk mempertahankan kedaulatan negara kita ini.

Akhir sekali adalah cabaran globalisasi. Cabaran globalisasi ini boleh kita rumuskan sebagai satu anasir luar yang mampu untuk memecahbelahkan perpaduan dalam negara kita. Cabaran globalisasi ini boleh terdiri dari bermacam-macam perkara, antaranya secara fizikal iaitu ketenteraan atau serangan, seterusnya serangan pemikiran atau doktrin, dan juga wujudnya hasutan supaya berpaling tadah terhadap negara sendiri. Antara ketiga-tiga perkara ini, serangan pemikiran paling banyak sekali berlaku. Hal ini kerana, kebanyakkan dari kita lebih suka berfikiran berkiblatkan barat. Contoh yang paling ketara sekali adalah dari segi pemakaian, genre lagu dan fesyen-fesyen rambut. Disamping itu juga, rakyat negara ini suka terikut-ikut tanpa mempelajari dengan lebih dalam tentang sesuatu perkara. Contohnya, dalam budaya Punk yang dibawa oleh barat sebenarnya wujud satu falsafah yang boleh kita adaptasi bagi meningkatkan semangan patriotik, akan tetapi menyedihkan bagi rakyat Malaysia terutamanya golongan muda, mereka hanya mengikut penampilan Punk itu sahaja tanpa mengikuti falsafah dalam Punk itu sendiri. Bak kata pepatah, yang baik jadikan teladan, yang buruk jadikan sempadan. Tidak salah kita menjadikan barat sebagai rujukan kita, namun perlulah melihat kepada aspek yang berkait dengan nilai-nilai murni bangsa Malaysia.

Konklusinya, kesemua cabaran ini perlulah ditangani secara berhikmah kerana kita tidak mahu ada antara kaum yang akan terluka hasil daripada tindak tanduk kita dalam usaha mengatasi masalah-masalah tersebut. Bak kata pepatah, ibarat menarik rambut dalam tepung, rambut tak putus, tepung tak terurai. Justeru kita perlulah mencari jalan penyelesaian yang paling relevan tanpa wujud sebarang penindasan atau berat sebelah terhadap mana-mana kaum.  

3 comments:

  1. thank you for this information . senang sikit mau buat assingment ^^

    ReplyDelete
    Replies
    1. haaa.. ini mmg assignment saya pun, hee, jgn lupa masukkan dlm bibliografi tau..

      Delete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...